Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
20.06.2019
Volná pozice vedoucí/ho juniorské skupiny

Více...
18.06.2019
Veletrh vědy 2019

Více...
06.06.2019
Sdílená profesura ÚOCHB a PřF UK

Více...
24.05.2019
Josef Michl obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy

Více...
15.05.2019
SHINE a ÚOCHB uzavírají licenční smlouvu na přípravu Lu-177

Více...