Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
15.05.2019
SHINE a ÚOCHB uzavírají licenční smlouvu na přípravu Lu-177

Více...
21.03.2019
Umělý chemický přepínač DNA pomáhá pochopit mechanismy epigenetiky

Více...
15.03.2019
Ambiciózní biotechnologie se sjely do Prahy

Více...
06.03.2019
The Parc Awards – ocenění pro nastupující talenty v oblasti výzkumu a vývoje léčiv

Více...
25.02.2019
Posviťme si na molekulu amoniaku

Více...