Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
16.05.2018
Pavel Jungwirth zvolen budoucím předsedou Učené společnosti ČR

Více...
15.05.2018
Skupina Dmytro Yushchenka představila nový inhibitor agregace proteinů spojené s Parkinsonovou chorobou

Více...
11.05.2018
Grantový specialista - administrátor mezinárodních grantových projektů

Více...
23.04.2018
Soukromý kapitál podpoří základní výzkum na ÚOCHB zaměřený na rakovinu částkou 1,75 mil. €

Více...
10.04.2018
Americký investor podpořil vývoj nového léčiva z AV ČR. Do boje s rakovinou vložil 800 mil Kč

Více...